Taborniški zakoni in prisega

TABORNIŠKI ZAKONI:

1. Tabornik je zanesljiv.
Z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo čast se je mogoče zanesti.

2. Tabornik je zvest.
Zvest je svojim tovarišem, vodniku, staršem in domovini.

3. Tabornik je prijazen.
Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo, jo spoznava in varuje.

4. Tabornik je pripravljen pomagati.
Je usposobljen in pripravljen pomagati človeku v nesreči in pomagati doma.

5. Tabornik je discipliniran.
Posluša svoje starše, vodnika in je zavestno discipliniran.

6. Tabornik je veder.
Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo.

7. Tabornik je pogumen.
Pripravljen se je soočiti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo.

8. Tabornik je plemenit.
Je plemenit do vseh, zlasti otrok, starih in bolnih ter pomoči potrebnih ljudi.

9. Tabornik je spoštljiv.
Spoštuje starše in izkušenejše, različne navade, verovanja in prepričanja.

10. Tabornik je vedoželjen.
Se uči in pridobiva nova znanja. Je prizadeven v šoli.

11. Tabornik je varčen.
Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine.

12. Tabornik živi zdravo.
Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu, kajenju in mamilom.

Zakone ponazarja tudi znak ZTS. Štiri polena in trije plameni – če pomnožimo številki, dobimo število 12, kar pomeni 12 taborniških zakonov. Vsak tabornik se s prisego zaobljubi, da bo zakone spoštoval, jih uresničeval in živel v skladu z le-temi.


ZAKONI MEDVEDKOV IN ČEBELIC:

1. Medvedki in čebelice spoštujejo ljudi in naravo.

2. Medvedki in čebelice so dobri prijatelji.

3. Medvedki in čebelice so prizadevni taborniki.


TABORNIŠKA PRISEGA se glasi:

»Pri svoji časti obljubljam,
da bom zvest domovini,
da bom sprejel Duhovno resničnost, jo razvijal
in živel v skladu s taborniškimi zakoni.«