Znanja in veščine

Veščine predstavljajo izbirni del programa za mlade v ZTS. Člani jih lahko izbirajo sami. S tem avtonomno presojajo, katera veščina jih zanima oziroma jim predstavlja izziv. Vodnik mladim pomaga pri identificiranju potencialov (potreb) in jih usmerja pri pridobivanju znanja in razvoju spretnosti. Člani so za doseganje zahtev odgovorni sami, vodnik pa načrtuje aktivnosti tako, da jim to omogoči. Pri tem lahko sodeluje s starši, šolo in drugimi akterji (npr. športna društva).

Taborniški program je naravnan izkustveno, veščine pa predstavljajo pretežno razvoj spretnosti. Za učenje in razvoj kompetentnosti pa je poleg izkustva potrebno tudi znanje. Znanje (vedeti) člani skozi različne predmete večinoma dobijo v šoli. Vodnik lahko to znanje izkoristi kot osnovo za izvajanje dejavnosti in s tem pomembno prispeva k doseganju učnih učinkov. Tako članom na vodovih srečanjih ni potrebno podajati znanja, pač pa ga skozi dejavnost le oplemenititi.

 Namen izvajanja taborniških veščin je prispevati k:
• razvoju posameznika glede na njegove lastne želje in zmožnosti,
• izkustvenemu življenju v naravi,
• razvoju kompetenc za delovanje v organizaciji in
• razvoju poklicne orientacije.

Tukaj lahko najdete gradivo, ki vam bo omogočilo lažjo izbiro in opravljanje veščin ter osvajanje preizkušenj.

Vescine Taborniške veščine (pdf 4 MB)

Vozli in objekti VOZLI IN PIONIRSKI OBJEKTI Vrvi, orodja in materiali za male in velike objekte v naravi (pdf 6 MB)

V naravo V NARAVO Priročnik z nasveti za gibanje, bivanje in prehranjevanje v naravi (pdf 5 MB)

TaPas TaPas – taborniški potni list znanj in spretnosti (pdf 1 MB)

ntp Naredimo taborniški projekt (pdf 2 MB)

Mnogoboji Taborniški priročnik MNOGOBOJI (pdf 0,3 MB)