Morsejeva abeceda

Morsejeva abeceda je kodiranje črk, številk in ločil s pomočjo kombinacije dolgih in kratkih znakov. Razvila sta jo izumitelj telegrafa Samuel Morse in njegov sodelavec Alfred Vail leta 1835. Leta 1847 je abecedo izpopolnil v obliko, kakršno poznamo še danes hamburški pionir telegrafije Friedrich Clemens Gerke. Znaki se v Morsejevi abecedi zapisujejo kot kombinacije kratkih (pika) in dolgih signalov (črtica).

Morsejeva abeceda pozna pet stanj: pika, črtica, kratek presledek (med črkami), srednji presledek (med besedami) in dolg presledek (med stavki). Presledke med znaki v zapisu na papir predstavlja pokončna črta (|), ki označuje tudi začetek besedila, presledek med besedami pa označujeta dve pokončni črti (||).

Črke

A: .-
H: ....
O: ---
U: ..-

B: -...
I: ..
P: .--.
V: ...-

C: -.-.
J: .---
Q: --.-
W: .--

D: -..
K: -.-
R: .-.
X: -..-

E: .
L: .-..
S: ...
Y: -.--

F: ..-.
M: --
Š: ----
Z: --..

G: --.
N: -.
T: -

Števila
Ločila

1: .----
pika: .-.-.-

2: ..---
vezaj: -....-

3: ...--
vprašaj: ..--..

4: ....-
vejica: --..--

5: .....
opuščaj: .----.

6: -....
narekovaj: .--..--.

7: --...
dvopičje: ---...

8: ---..
oklepaj: -.--.-

9: ----.
afna (@): .--.-.

0: -----

Pri učenju si lahko pomagate tudi s spodnjo razpredelnico. Bela barva v tej tabeli predstavlja piko, siva pa črto. To so znaki za črke. Te znake nato lahko pošiljamo s pomočjo raznih aparatov ali s pomočjo svetilke. Znake v tej razpredelnici beremo navpično.
Primer: črko L v Morsejevi abecedi predstavlja tole zaporedje znakov .-..

Morse-tabela

1 Response

  1. 25. 11. 2015

    […] Tudi telegraf je izum, ki je bil pred telefonom pomemben. Prvi uporaben telegraf v Britaniji sta leta 1837 izdelala William Cooke in Charles Wheatstone. Naprava je po žicah prenašala električni tok do druge naprave, ki je z obračanjem igel prikazovala črke. Poznamo tudi električne telegrafe. Ta s kratkih pritiskom na tipko ustvari kratek pisk – piko, z nekoliko daljšim pritiskom pa ustvari daljši pisk – črto. Da vemo kaj nam sporočevalec s črtami in pikami sporoča, pogledamo v Morsejevo abecedo. […]