Dobrodelnost

dohodnina

Vlada RS je leta 2007 sprejela uredbo, po kateri lahko vsak posameznik nameni 0,5 % svoje dohodnine različnim humanitarnim, športnim, kulturnim in drugim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu.

Na seznam se je leta 2012 (objava v Ur.l.) uvrstilo tudi naše Društvo tabornikov Rod Enajsta šola in s tem postalo upravičeno do donacij, ki jih posamezniki lahko namenijo organizaciji.

Možnost donacije imajo vsi, ki oddajajo dohodninsko napoved. Torej vsi davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Do 0,5 % dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, lahko namenijo enemu ali več upravičencev s seznama v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije. Posameznemu upravičenci se lahko nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine. Skupaj pa največ petim upravičencem.

Možnosti, preko katerih lahko namenite 0,5 % dohodnine Rodu Enajsta šola
(izberite tisto, ki vam najbolj odgovarja):

  1. Zahtevo za namenitev lahko na obrazcu pošljete na naslov Društvo tabornikov Rod Enajsta šola, Lošca 1, 1360 Vrhnika, ali oddate vodniku na vodovem srečanju, akciji ali kateremukoli članu rodove uprave.
  2. Zahtevo za namenitev lahko kadarkoli oddate preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, če poslujete preko tega sistema.
  3. Zahtevo za namenitev lahko na priloženem obrazcu pošljete na pristojni davčni urad oziroma izpostavo.

V obrazec na levi strani vpišite svoje podatke (vključno z davčno številko), izberite kraj pristojnega davčnega urada ter zahtevek natisnite. Podatki o našem društvu so že vpisani (Društvo tabornikov Rod Enajsta šola, Lošca 1, 1360 Vrhnika, davčna številka 95049444). Na natisnjeni obrazec dopišite še kraj in datum ter se podpišite.

Ne glede na izbiro možnosti, preko katere boste namenili 0,5 % dohodnine našemu društvu, pa je dokumentacijo oziroma zahtevo potrebno oddati najkasneje do 31. 12. tekočega leta. Če ste dokumentacijo oddali že v preteklih letih, ponovna izpolnitev obrazca ni potrebna, saj namenitev velja do preklica.

Če potrebujete več informacij ali imate kakšno vprašanje, pa lahko pišete na e-mail: rodenajstasola@gmail.com.