Program za mlade

KAJ JE PROGRAM ZA MLADE V ZTS?

Program za mlade je skupek vsega, kar vpliva na razumevanje, s čim se ukvarjamo, kako ga izvajamo in zakaj ga izvajamo na tak način. Sestavljen je iz treh delov:
PzM1

  1. Vzgojni del:

– vzgojni ideal je pričakovanje, da skozi vzgojno delovanje mladi postanejo angažirani, avtonomni, odgovorni in solidarni ljudje;
– vzgojne prioritete in cilji so nekakšni »standardi znanja« oz. pokazatelji (merila) za vzgojni razvoj mladih;
– taborniški pristop (skavtska metoda) je sedem med seboj povezanih gradnikov, ki sestavljajo vsako taborniško dejavnost.

  1. Vsebinski del:

– taborniške dejavnosti opredeljujejo, kaj taborniki počnemo, npr. vodova srečanja, izleti, taborjenja, mnogoboj in druga tekmovanja;
– področja delovanja taborništva so spoznavanje narave in družbe, zdravo življenje, varno bivanje in gibanje v naravi, angažiranost v skupnosti ter mednarodno sodelovanje.

  1. Temeljni del:

– poslanstvo taborništva (skavtstva) je pomagati mladim pri njihovem odraščanju;
– taborniška načela (dolžnost do duhovnega razvoja, družbe in sebe) predstavljajo usmeritve za naša ravnanja;
– taborniške vrednote, kot so prijateljstvo, sodelovanje, prostovoljstvo, spoštovanje narave, predstavljajo naš vrednotni okvir.


Namen Programa za mlade v ZTS je vzgojiti posameznika, ki bo:

angažiran tj. sposoben zavezati se k spoštovanju vrednot, načel, idealov in delovati v skladu z njimi,
avtonomen tj. sposoben odločati se in upravljati svoje osebno in družbeno življenje,
odgovoren tj. sposoben prevzeti posledice svojih odločitev, držati obveze in dokončati začeto ter
solidaren tj. sposoben pokazati skrb za druge, sodelovati z njimi in zanje in jim prisluhniti.


Taborniški pristop (skavtska metoda) je ena od sestavin vzgojnega dela. Vključuje sedem gradnikov (prikazanih na sliki spodaj), ki vodijo naše delo s člani.

PzM2

Za bolj živo predstavitev programa si oglejte ZTS Promo film.

Celoten program je predstavljen v spodnjem dokumentu (pdf 2 MB):
PzM-zlozenka